Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ME.AG.01.01.2023 Wykonywanie usług ochrony na rzecz Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

Deadlines:
Published : 07-02-2023 06:12:00
Placing offers : 20-02-2023 10:00:00
Offers opening : 20-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wraz z załącznikami.docx docx 164.57 2023-02-07 06:12:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_modyfikacja treści SWZ_przedłużenie z dnia 13 lutego 2023.docx docx 39.34 2023-02-13 15:34:31 Public message
Odpowiedzi na pytania_modyfikacja treści SWZ_przedłużenie z dnia 15 lutego 2023.docx docx 22.5 2023-02-15 22:43:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 21.27 2023-02-22 13:43:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert — po negocjacjach.docx docx 17.4 2023-03-15 08:25:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 23.71 2023-03-15 21:33:57 Public message

Announcements

2023-03-15 21:33 Tadeusz Woźniak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-03-15 08:25 Tadeusz Woźniak Informacja z otwarcia ofert - po przeprowadzeniu negocjacji

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-22 13:43 Tadeusz Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-20 09:19 Tadeusz Woźniak Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 211 919,40 zł
2023-02-15 22:43 Tadeusz Woźniak Odpowiedzi na pytania z dnia 15 lutego 2023 r., zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-02-13 15:34 Tadeusz Woźniak Wyjaśnienia tresci SWZ, przedłużenie terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia + zmodyfikowany załącznik (formularz ofertowy).

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1269