Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FN.271.1.2023.MS KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RYTWIANY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RYTWIANY W OKRESIE OD 1 MARCA 2023 R. DO 28 LUTEGO 2027 R.

Piotr Kutyła
Gmina Rytwiany
Deadlines:
Published : 08-02-2023 13:50:00
Placing offers : 17-02-2023 10:00:00
Offers opening : 17-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie_nr_2023BZP_0008692801_20230208.pdf pdf 173.56 2023-02-08 13:50:00 Proceeding
2. SWZ-obsługa-bankowa-20230208.pdf pdf 465.34 2023-02-08 13:50:00 Proceeding
3. Zal_nr_1-9_do_SWZ_20230208.zip zip 426.79 2023-02-08 13:50:00 Proceeding
4. ZMIANA_SWZ_20230209.pdf pdf 1033.32 2023-02-09 11:35:42 Public message
5. NOWY_ SWZ-obsługa-bankowa-20230209.pdf pdf 466.4 2023-02-09 11:35:42 Public message
6. NOWY_Zal_nr_2_Projektowane_postanowienia_umowy_20230209.docx docx 32.4 2023-02-09 11:35:42 Public message
7. NOWY_Zal_nr_9_SZCZEGÓŁOWY_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA_20230209.pdf pdf 264.79 2023-02-09 11:35:42 Public message
8. Ogłoszenie_o_zmianie_nr_2023BZP_0008828601_20230209.pdf pdf 46.46 2023-02-09 11:35:42 Public message
Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia_20230217.pdf pdf 33.44 2023-02-17 10:09:21 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_20230217.pdf pdf 54.95 2023-02-17 12:06:31 Public message
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_20230222.pdf pdf 532.25 2023-02-22 14:29:34 Public message
Ogłoszenie_nr_2023BZP_0015595701_z_dn_2023-03-29.pdf pdf 69.04 2023-04-03 12:12:51 Public message

Announcements

2023-04-03 12:12 Piotr Kutyła Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 29.03.2023r.

Ogłoszenie_nr_2023BZ [...].pdf

2023-02-22 14:29 Piotr Kutyła Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.02.2023r.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-02-17 12:06 Piotr Kutyła Informacja z otwarcia ofert w dn. 17.02.2023 r.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-02-17 10:09 Piotr Kutyła Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 219 759,00 zł gross (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Kwota_na_sfinansowan [...].pdf

2023-02-09 11:35 Piotr Kutyła Zmiana SWZ z dn. 09.02.2023r.

Na stronie prowadzonego postępowania opublikowano nową wersję następujących dokumentów:
• Specyfikacja Warunków Zamówienia;
• załącznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy;
• załącznik nr 9 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00088286/01 z dnia 2023-02-09

4. ZMIANA_SWZ_202302 [...].pdf

5. NOWY_ SWZ-obsługa [...].pdf

6. NOWY_Zal_nr_2_Pro [...].docx

7. NOWY_Zal_nr_9_SZC [...].pdf

8. Ogłoszenie_o_zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 276