Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-237/23/19/Z Dostawa druków resortowych oraz druków ścisłego zarachowania.

Agnieszka Paleczna
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 13-02-2023 15:29:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1A do SWZ.xlsx xlsx 30.41 2023-02-13 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ.xlsx xlsx 12.28 2023-02-13 15:29:00 Proceeding
Załączniki do edycji.docx docx 26.66 2023-02-13 15:29:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.08 2023-02-13 15:29:00 Proceeding
SWZ.doc doc 372.5 2023-02-13 15:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 532.22 2023-02-13 15:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 80.89 2023-02-24 15:08:56 Public message
Wybór -zad.nr 1 Platforma.pdf pdf 144.44 2023-03-16 15:02:46 Public message
Wybór -zad.nr 2 Platforma.pdf pdf 120.29 2023-03-16 15:03:12 Public message
Ponowny wybór-zad.nr2 Platforma.pdf pdf 144.34 2023-03-17 14:49:27 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 79.39 2023-03-31 14:19:40 Public message

Announcements

2023-03-31 14:19 Agnieszka Paleczna Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-03-17 14:49 Agnieszka Paleczna Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 16.03.2023 r. w zadaniu nr 2 oraz ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2.

Ponowny wybór-zad.nr [...].pdf

2023-03-16 15:03 Agnieszka Paleczna Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2.

Wybór -zad.nr 2 Plat [...].pdf

2023-03-16 15:02 Agnieszka Paleczna Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1.

Wybór -zad.nr 1 Plat [...].pdf

2023-02-24 15:08 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:611 998,27 PLN brutto.
Na zadanie nr 1: 522 657,22 PLN brutto. Na zadanie nr 2: 89 341,05 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369