Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP01/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

Jolanta Wolańska
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-02-2023 08:05:00
Placing offers : 24-02-2023 12:00:00
Offers opening : 24-02-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.33 2023-02-03 08:05:00 Proceeding
SWZ 03.02.2023.pdf pdf 435.37 2023-02-03 08:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa.pdf pdf 242.44 2023-02-03 08:05:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 111.92 2023-02-03 08:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.02.2023r..pdf pdf 35.14 2023-02-20 14:14:08 Public message
Zmiany treści SWZ z dnia 20.02.2023r..pdf pdf 130.49 2023-02-20 14:15:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert 24.02.2023.pdf pdf 160.32 2023-02-24 12:25:46 Public message
Informacja o wyborze 02.03.2023 .pdf pdf 194.2 2023-03-02 10:29:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 64.88 2023-03-03 09:21:23 Public message

Announcements

2023-03-03 09:21 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-03-02 10:29 Jolanta Wolańska Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-24 12:25 Jolanta Wolańska Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 847 050,48 zł brutto.
2023-02-20 14:15 Jolanta Wolańska Zmiany treści SWZ z dnia 20.02.2023r.

Zmiany treści SWZ z [...].pdf

2023-02-20 14:14 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.02.2023r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 520