Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/L/5/23 Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 02-02-2023 11:08:00
Placing offers : 10-02-2023 09:50:00
Offers opening : 10-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db0500-f016-ed53-bd66-da0012d78bee(ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 70.22 2023-02-02 11:08:00 Proceeding
SWZ + Załączniki - Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.pdf pdf 821.03 2023-02-02 11:08:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 104.71 2023-02-07 13:54:32 Public message
Pytania i odpowiedzi I.pdf pdf 69.42 2023-02-08 13:53:53 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 83.88 2023-02-10 10:03:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.14 2023-02-10 13:21:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf pdf 79.88 2023-03-02 08:37:01 Public message
08db2c35-ae85-161c-eaac-070011d0eb95 (ogłoszenie o wyniku postępowania).pdf pdf 56.1 2023-03-24 08:13:32 Public message

Announcements

2023-03-24 08:13 Monika Kaczmara Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08db2c35-ae85-161c-e [...].pdf

2023-03-02 08:37 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-10 13:21 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), w załączeniu udostępnia informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-10 10:03 Monika Kaczmara Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, działając na podstawie art. 222
ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) w załączeniu udostępnia informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-08 13:53 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022, poz. 1710) w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.02.2023r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-02-07 13:54 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022, poz. 1710) w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.02.2023r. oraz 06.02.2023r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 547