Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/TARGI/MZK2/RPOWP/2022 „Usługa organizacji i realizacji 4 wyjazdów edukacyjnych na uczelnie wyższe dla uczniów ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy- 2 edycja” UDA-RPPD.03.03.01-20-0225/19”

Karolina Matyszewska - Marczukiewicz
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Deadlines:
Published : 30-01-2023 20:01:00
Placing offers : 09-02-2023 10:00:00
Offers opening : 09-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - MZK2.pdf pdf 821.38 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 767.64 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 96.54 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 85.46 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 80.94 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 684.3 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 77.06 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ -umowa o przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 535.07 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - klauzula informacyjna.docx docx 76.86 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 260.15 2023-01-30 20:01:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie .pdf pdf 213.15 2023-02-09 12:00:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II.pdf pdf 954.6 2023-03-30 10:04:15 Public message

Announcements

2023-03-30 10:04 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu zamieszcza Informacje z wyboru najkorzystniejszej oferty 03/TARGI/MZK2/RPOWP/2023.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-09 12:00 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający załącza Informacje z otwarcia ofert do postępowania 03/TARGI/MZK2/RPOWP/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 18000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608