Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-188/23/13/AG Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek podległych KSP z terenu powiatu: mińskiego.

Deadlines:
Published : 01-02-2023 14:34:00
Placing offers : 09-02-2023 10:00:00
Offers opening : 09-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ WZP.188.23.13.AG.doc doc 411 2023-02-01 14:34:00 Proceeding
SWZ WZP.188.23.13.AG.pdf pdf 823.25 2023-02-01 14:34:00 Proceeding
ZAŁ NR 5 Opis przedmiotu zamówinia.zip zip 36.94 2023-02-01 14:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.18 2023-02-01 14:34:27 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 60.5 2023-02-09 12:06:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 78.52 2023-02-09 12:06:16 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 97.14 2023-03-01 14:23:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.88 2023-03-10 07:46:43 Public message

Announcements

2023-03-10 07:46 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-01 14:23 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-09 12:06 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-09 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 159.096,96 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348