Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/81/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 81/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 27-01-2023 12:55:00
Placing offers : 28-02-2023 11:00:00
Offers opening : 28-02-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

·       Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów;

·       Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików;

·       Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, Plac Powstańców 3, 99-205 Dalików;

·       Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów;

·       Trzebiatowski Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów;

·       Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ;

·       Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej, ul. Gorczańska 7, 34-432 Łopuszna;

·       Gmina Chotcza, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza;

·       Gmina Piaski, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski;

·       Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., ul.  Armii Krajowej 2, 21- 050 Piaski;

·       Gmina Janów Podlaski, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski;

·       Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 13, 21- 505 Janów Podlaski;

·       Gmina Kodeń, ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń;

·       Gmina Godkowo, Godkowo 14, 14-407 Godkowo;

·       Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie, Godkowo 62, 14- 407 Godkowo; 

·       Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany;

·       Ośrodek Kultury w Dziemianach, ul. 8 Marca 14, 83-425 Dziemiany;

·       Gmina Konstantynów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów;

·       Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów; 

·       Gmina Stary Brus, Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus;

·       Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów;

·       Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 279.39 2023-01-27 12:55:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:81:2023.pdf pdf 555 2023-01-27 12:55:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:81:2023.zip zip 1350.94 2023-01-27 12:55:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi_do_SWZ_81_GZ_EE_2023_V01.pdf pdf 306.14 2023-02-10 15:11:11 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 81 GZ EE 2022_V02.pdf pdf 166.38 2023-02-14 13:02:17 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:81:2023_sprostowanie_14_02_23.zip zip 1901.69 2023-02-14 14:22:42 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 81 GZ EE 2022_V03.pdf pdf 175.67 2023-02-17 18:11:46 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_81_GZEE_V01.pdf pdf 118.73 2023-02-28 11:02:45 Public message
VO_VO_Informacja_z_otwarcia_ofert_81_GZEE_V01.pdf pdf 134.06 2023-02-28 11:44:30 Public message
VO_VO_Zwiększenie_Kwoty_GZ_81.pdf pdf 118.82 2023-03-07 09:23:00 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-GZ-81_v01.pdf pdf 152.64 2023-03-22 11:11:33 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Grupa Zakupowa nr 81 Voltra.pdf pdf 352.33 2023-10-02 23:43:42 Public message

Announcements

2023-10-02 23:43 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-22 11:11 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-03-07 09:23 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczy na realizację zamówienia.

VO_VO_Zwiększenie_Kw [...].pdf

2023-02-28 11:44 Roman Bartyzel Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja_z_o [...].pdf

2023-02-28 11:02 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-02-17 18:11 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 81/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. Data wpływu:16.02.2023 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-02-14 14:22 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-02-14 13:02 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 81/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. Data wpływu:13.02.2023 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-02-10 15:11 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 81/2023 Voltra, przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi_d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 951