Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.02.2023 Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Krynica-Zdrój - II

Deadlines:
Published : 26-01-2023 15:47:00
Placing offers : 03-02-2023 10:00:00
Offers opening : 03-02-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00061879_01.pdf pdf 140.08 2023-01-26 15:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 694.81 2023-01-26 15:47:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 667.57 2023-01-26 15:47:00 Proceeding
03.02.2023r. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 445.16 2023-02-03 13:27:00 Public message
07.02.2023r. Informacja o unieważnieniu 2 części postępowania .pdf pdf 445.06 2023-02-07 15:21:40 Public message
09.02.2023r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 464.68 2023-02-09 13:28:55 Public message
02.02.2023r. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .pdf pdf 439.34 2023-02-03 10:00:00 Public message

Announcements

2023-02-09 13:28 Artur Repel 09.02.2023r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

09.02.2023r. Informa [...].pdf

2023-02-07 15:21 Artur Repel 07.02.2023r. Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. 2 zamówienia.

07.02.2023r. Informa [...].pdf

2023-02-03 13:27 Artur Repel 03.02.2023r. Informacja z otwarcia ofert.

03.02.2023r. Informa [...].pdf

2023-02-03 10:00 Buyer message 03.02.2023 Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

02.02.2023r. Informa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 365