Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/MON/2023/P Montaż monitoringu wizyjnego

Deadlines:
Published : 26-01-2023 14:18:00
Placing offers : 02-02-2023 10:00:00
Offers opening : 02-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02 MON 2023 SWZ .pdf pdf 463.46 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
02 MON 2023 załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy monitoring.pdf pdf 235.38 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
02 MON Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy remont.doc doc 63.5 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
02 MON Załącznik nr 5 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
02 MON Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów remont.doc doc 40 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
02 MON Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie Rosja_Ukraina.docx docx 19.76 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
2023 01 23 DCZP Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie z art 108 ustawy PZP monitoring.doc doc 46 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
2023 01 23 DCZP Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie z art 125 ustawy PZP monitoring.doc doc 38 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
Monitoring - przedmiar robót.pdf pdf 20.15 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna.pdf pdf 178.08 2023-01-26 14:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 281.72 2023-02-02 11:12:01 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 230.38 2023-02-06 08:03:27 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 277.3 2023-02-06 10:22:52 Public message
Informacja o wniesionym odwołaniu.pdf pdf 238.19 2023-02-14 10:26:17 Public message
CEiDG (1).PDF PDF 89.72 2023-02-14 10:26:17 Public message
odwołanie_podpisane.pdf pdf 217.06 2023-02-14 10:26:17 Public message
Opłata_Pełnomocnictwo.pdf pdf 58.74 2023-02-14 10:26:17 Public message
Pełnomocnictwo_potwierdzone.pdf pdf 234.22 2023-02-14 10:26:17 Public message
UZP_.pdf pdf 59.23 2023-02-14 10:26:17 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności.pdf pdf 480.69 2023-02-14 12:02:56 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania_ponowne.pdf pdf 277.58 2023-02-28 13:41:55 Public message

Announcements

2023-02-28 13:41 Magdalena Wolny Ogłoszenie o rezultacie postępowania po ponownej ocenie ofert w załączeniu.

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2023-02-14 12:02 Magdalena Wolny W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i przystąpieniu do ponownej czynności oceny ofert.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-14 10:26 Magdalena Wolny W załączeniu informacja o wniesionym odwołaniu.

Informacja o wniesio [...].pdf

CEiDG (1).PDF

odwołanie_podpisane. [...].pdf

Opłata_Pełnomocnictw [...].pdf

Pełnomocnictwo_potwi [...].pdf

UZP_.pdf

2023-02-06 10:22 Magdalena Wolny Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2023-02-06 08:03 Magdalena Wolny W związku z omyłką rachunkową w załączeniu poprawiony komunikat o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-02-02 11:12 Magdalena Wolny Informacja z otwarcia w załaczeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-02 10:00 Buyer message Informacja na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający informuje, że kwota jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww.
zamówienia publicznego wynosi:

191 427,136 netto
248 606,67 gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625