Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŚ.7013.1.2023.MK „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. »PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY RYTWIANY«”

Piotr Kutyła
Gmina Rytwiany
Deadlines:
Published : 26-01-2023 15:58:00
Placing offers : 10-02-2023 10:00:00
Offers opening : 10-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie_nr_2023BZP_0006194101_z_dn_2023-01-26.pdf pdf 284.39 2023-01-26 15:58:00 Proceeding
2. SWZ_przebudowa_drog_20230126.pdf pdf 517.76 2023-01-26 15:58:00 Proceeding
3. Zal_nr_1-11_do_SWZ_20230126.zip zip 31672.01 2023-01-26 15:58:00 Proceeding
1. wyjasnienia_nr_1_do_SWZ_20230207.pdf pdf 1690.46 2023-02-07 13:07:43 Public message
2. decyzja_zwalniająca_z_budowy_kanalu.pdf pdf 635.69 2023-02-07 13:07:43 Public message
3. Nowy-Zal_nr_2_projekt_umowy_zad_2_3_4_20230207.doc doc 497.5 2023-02-07 13:07:43 Public message
wyjasnienia_nr_2_do_SWZ_20230207.pdf pdf 2255.85 2023-02-07 13:08:24 Public message
Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia_20230210.pdf pdf 28.55 2023-02-10 10:15:04 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_20230210.pdf pdf 134.07 2023-02-10 11:56:17 Public message
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_w_czesci_20230316.pdf pdf 371.68 2023-03-16 15:04:54 Public message
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_20230316.pdf pdf 1372.27 2023-03-16 15:14:32 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 0016156601 z dnia 2023-04-03.pdf pdf 145.95 2023-04-03 12:16:35 Public message

Announcements

2023-04-03 12:16 Piotr Kutyła Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 03.04.2023r.

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

2023-03-16 15:14 Michał Klamczyński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.03.2023 r.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-03-16 15:04 Michał Klamczyński Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (w części dotyczącej Zadania nr 3) z dnia 16.03.2023 r.

zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2023-02-10 11:56 Michał Klamczyński Informacja z otwarcia ofert w dn. 10.02.2023 r.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-02-10 10:15 Michał Klamczyński Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 4 930 000,00 zł gross (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Kwota_na_sfinansowan [...].pdf

2023-02-07 13:08 Piotr Kutyła Wyjaśnienia nr 2 do SWZ z dn. 07.02.2023r.

wyjasnienia_nr_2_do_ [...].pdf

2023-02-07 13:07 Piotr Kutyła Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z dn. 07.02.2023r.

1. wyjasnienia_nr_1_ [...].pdf

2. decyzja_zwalniają [...].pdf

3. Nowy-Zal_nr_2_pro [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1043