Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/TS/2/2023 Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Deadlines:
Published : 25-01-2023 15:16:00
Placing offers : 03-02-2023 13:48:58
Offers opening : 02-02-2023 10:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu TS.pdf pdf 118.74 2023-01-25 15:16:00 Proceeding
SWZ Transport Sanitarny 25_01_2023 .doc doc 278.5 2023-01-25 15:16:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 156.11 2023-01-25 15:16:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi TS.pdf pdf 261.69 2023-01-31 14:07:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie TRANSPORT.docx docx 110.43 2023-02-02 12:15:16 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu.pdf pdf 80.3 2023-02-03 13:15:43 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu.pdf pdf 80.3 2023-02-03 13:48:52 Public message
ogloszenie o wyniku e-zamowienia.pdf pdf 49.16 2023-02-03 13:48:55 Public message

Announcements

2023-02-03 13:48 Magda Pietras Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-03 13:15 Magda Pietras Zawiadomienie o unieważnieniu

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-02 12:15 SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Informacja z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-02 10:30 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: gross 180 000,00 zł
2023-01-31 14:07 Magda Pietras Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 612