Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.2.2023 Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 25-01-2023 15:17:00
Placing offers : 08-02-2023 12:00:00
Offers opening : 08-02-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 104.64 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 102.97 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 49.58 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 44.75 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 30.35 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.docx docx 27.91 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Klauzula_informacyjna.docx docx 21.39 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór Formularza Oferty.docx docx 31.84 2023-01-25 15:17:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_zamowienia.pdf pdf 36.96 2023-01-31 15:14:29 Public message
pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 745.8 2023-01-31 15:14:29 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 542.76 2023-02-08 12:08:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 834.69 2023-02-08 14:09:32 Public message
informacja_o_wyborze_.pdf pdf 653.52 2023-02-27 14:49:50 Public message
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 65.96 2023-04-04 11:33:02 Public message

Announcements

2023-04-04 11:33 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-02-27 14:49 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-02-08 14:09 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 12:08 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-01-31 15:15 Marta Kiszewska Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.
2023-01-31 15:14 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pytania, wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 646