Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.01.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój

Deadlines:
Published : 25-01-2023 10:57:00
Placing offers : 21-02-2023 10:00:00
Offers opening : 21-02-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS018-050634-pl — Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.28 2023-01-25 10:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 781.71 2023-01-25 10:57:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 3227.72 2023-01-25 10:57:00 Proceeding
21.02.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 458.7 2023-02-21 11:31:18 Public message
28.02.2023r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.2 oraz cz.3 zamówienia.pdf pdf 461.07 2023-02-28 15:17:14 Public message
06.03.2023r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1, cz.4 oraz cz.5 zamówienia.pdf pdf 475.67 2023-03-06 14:11:05 Public message
20.02.2023r. Informacja o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 434.19 2023-02-21 10:00:00 Public message

Announcements

2023-03-06 14:11 Artur Repel 06.03.2023r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1, cz.4 oraz cz.5 zamówienia.

06.03.2023r. Informa [...].pdf

2023-02-28 15:17 Artur Repel 28.02.2023r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.2 oraz cz.3 zamówienia.

28.02.2023r. Informa [...].pdf

2023-02-21 11:31 Artur Repel 21.02.2023r. Informacja z otwarcia ofert

21.02.2023 Informacj [...].pdf

2023-02-21 10:00 Buyer message 21.02.2023r. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

20.02.2023r. Informa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 575