Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.6.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części - Nr sprawy: AZP.25.1.6.2023

Awatar Pracownika
Barbara Dokert-Świsłocka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 25-01-2023 09:25:00
Placing offers : 22-02-2023 09:00:00
Offers opening : 22-02-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS018-051449-pl.pdf pdf 142.48 2023-01-25 09:25:00 Proceeding
SWZ, zał. 8-10.docx docx 130.81 2023-01-25 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 62.07 2023-01-25 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2-6 do SWZ.zip zip 109.44 2023-01-25 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 170 2023-01-25 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-01-25 09:25:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_15.02.2023.doc doc 103 2023-02-15 09:28:57 Public message
Część 4- zamrażarka niskotemperaturowa MODYFIKACJA.docx docx 32.31 2023-02-15 09:28:57 Public message
informacja z otwarcia ofert - AZP.25.1.6.2023.rtf rtf 62.95 2023-02-23 10:48:08 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 65.13 2023-03-06 11:49:15 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS063-186230-pl.pdf pdf 144.25 2023-03-30 08:26:54 Public message

Announcements

2023-03-30 08:26 Barbara Dokert-Świsłocka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-06 11:49 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na cz. 1-4

Informacja o wyborze [...].docx

2023-02-23 10:48 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu AZP.25.1.6.2023.

informacja z otwarci [...].rtf

2023-02-22 09:00 Buyer message Środki finansowe w wysokości: 296 751,95; w tym:
Część nr 1: Mikroskop odwrócony z wyposażeniem – 156 736,00 zł
Część nr 2: Cewnik ciśnieniowy – 39 336,13 zł
Część nr 3: Skaner do chemiluminescencji – 40 631,82 zł
Część nr 4: Zamrażarka niskotemperaturowa szafowa – 60 048,00 zł
2023-02-15 09:28 Barbara Dokert-Świsłocka WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ_15.02.2023

wyjaśnienia i zmiana [...].doc

Część 4- zamrażarka [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 851