Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.1.2023 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Deadlines:
Published : 24-01-2023 15:16:00
Placing offers : 21-02-2023 12:00:00
Offers opening : 21-02-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 148.46 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
SWZ.docx docx 190.4 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-OPZ.docx docx 72.97 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 96.96 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty oraz zalacznik 3.1 i 3.2.docx docx 94 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_Wykazu_wykonanych_dostaw.docx docx 62.89 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Klauzula_informacyjna.docx docx 67.26 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 72.15 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx docx 66.28 2023-01-24 15:16:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8-Oswiadczenie_o_aktualnosci.docx docx 75.59 2023-01-24 15:16:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 77