Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.3.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 23-01-2023 14:30:00
Placing offers : 13-02-2023 10:00:00
Offers opening : 13-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 253.16 2023-01-23 14:30:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 445.28 2023-01-23 14:30:00 Proceeding
SWZ.zip zip 218.83 2023-01-23 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6- opis przedmiotu zamówienia.zip zip 46107.9 2023-01-23 14:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 48.18 2023-01-26 13:38:33 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 164.07 2023-01-26 13:38:33 Public message
Odpowiedź nr 1.pdf pdf 146.12 2023-01-30 09:35:59 Public message
Kosztorysy werja edytowalna.zip zip 234.44 2023-01-30 09:35:59 Public message
Odpowiedź nr 2.pdf pdf 157.42 2023-01-31 13:06:52 Public message
Odpowiedź nr 3.pdf pdf 178.47 2023-02-03 11:27:46 Public message
Poprawiony kosztorys.zip zip 167.67 2023-02-03 11:27:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 36.85 2023-02-03 11:28:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 111.3 2023-02-13 12:58:09 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 163 2023-02-17 12:57:20 Public message

Announcements

2023-02-17 12:57 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-13 12:58 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-13 10:00 Buyer message Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
zadanie nr 1- 546 470,97 zł
zadanie nr 2- 722 026,26 zł
zadanie nr 3- 198 481,22 zł
zadanie nr 4- 473 632,66 zł
zadanie nr 5- 461 173,82 zł
zadanie nr 6- 1 351 606,83 zł
zadanie nr 7- 1 246 608,24 zł
2023-02-03 11:28 Angelika Grzelaczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-03 11:27 Angelika Grzelaczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedź nr 3.pdf

Poprawiony kosztorys [...].zip

2023-01-31 13:06 Angelika Grzelaczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedź nr 2.pdf

2023-01-30 09:35 Angelika Grzelaczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedź nr 1.pdf

Kosztorysy werja edy [...].zip

2023-01-26 13:38 Angelika Grzelaczyk Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1507