Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO.2521-04/2023 Wykonanie i sukcesywne dostawy papieru termicznego w rolkach do urządzeń drukujących bilety dla MZK Sp. z o.o. w Opolu.

Deadlines:
Published : 23-01-2023 13:58:00
Placing offers : 06-02-2023 11:00:00
Offers opening : 06-02-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie i sukcesywne dostawy papieru termicznego w rolkach do urządzeń drukujących bilety dla MZK Sp. z o.o. w Opolu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia oraz pozostałą niezbędną dokumentację.


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oferta_23.01.2023.docx docx 26.76 2023-01-23 13:58:00 Proceeding
SWZ_23.01.2023.doc doc 123 2023-01-23 13:58:00 Proceeding
Wzór umowy_23.01.2023.docx docx 25.23 2023-01-23 13:58:00 Proceeding
zał. nr 1 do wzoru umowy_23.01.2023.docx docx 17.55 2023-01-23 13:58:00 Proceeding
Informacja o zmianie treści SWZ i umowy_31.01.2023.docx docx 14.49 2023-01-31 13:06:02 Public message
SWZ_31.01.2023.doc doc 123 2023-01-31 13:06:02 Public message
Wzór umowy_31.01.2023.docx docx 25.23 2023-01-31 13:06:03 Public message

Announcements

2023-01-31 13:06 Izabela Szopa Dzień dobry.
Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia i umowy.
Pozdrawiam
Izabela Szopa

Informacja o zmianie [...].docx

SWZ_31.01.2023.doc

Wzór umowy_31.01.202 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 482