Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/L/4/23 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu budowlanego i projektu technicznego oraz wykonawczego z projektami branżowymi, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia modernizacji magazynu odpadów oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 23-01-2023 13:32:00
Placing offers : 13-02-2023 09:50:00
Offers opening : 13-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dafd37-953e-d088-38a2-340012995088 ogłoszene o zamówieniu.pdf pdf 72.47 2023-01-23 13:32:00 Proceeding
SWZ +załączniki.pdf pdf 899.73 2023-01-23 13:32:00 Proceeding
08db0298-a37a-1168-2cdc-710011744e55-1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.16 2023-01-30 09:16:05 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy .pdf pdf 75.97 2023-02-07 07:59:38 Public message
Załącznik nr 1.pdf pdf 820.8 2023-02-07 07:59:38 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2.pdf pdf 102.06 2023-02-07 12:25:46 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 90.9 2023-02-13 10:00:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 80.42 2023-02-13 12:56:26 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 99.89 2023-02-21 10:58:08 Public message
08db13fb-50c2-9a39-4397-590011f0a7fe ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 48.74 2023-02-21 12:16:47 Public message

Announcements

2023-02-21 12:16 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08db13fb-50c2-9a39-4 [...].pdf

2023-02-21 10:58 Marta Malarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-13 12:56 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-13 10:00 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-07 12:25 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-02-07 07:59 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Załącznik nr 1.pdf

2023-01-30 09:16 Marta Malarczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08db0298-a37a-1168-2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 756