Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.2.2023 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina”

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 23-01-2023 11:50:00
Placing offers : 31-01-2023 10:00:00
Offers opening : 31-01-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 229.25 2023-01-23 11:50:00 Proceeding
SWZ- cyfrowa.pdf pdf 502.71 2023-01-23 11:50:00 Proceeding
SWZ.zip zip 1003.05 2023-01-23 11:50:00 Proceeding
Odpowiedź nr 1.pdf pdf 153.93 2023-01-24 11:03:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 151.18 2023-01-31 13:11:19 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 218.57 2023-02-16 12:15:18 Public message

Announcements

2023-02-16 12:15 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-31 13:11 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 10:00 Buyer message Kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
zadanie nr 1- 60 000,00 zł brutto
zadanie nr 2- 2 541,60 zł brutto
zadanie nr 3- 40 139,45 zł brutto
zadanie nr 4- 20 000,00 zł brutto
zdanie nr 5- 6 250,00 zł brutto
zadanie nr 6 - 13 837,50 zł brutto
zadanie nr 7- 33 210,00 zł brutto
2023-01-24 11:03 Angelika Grzelaczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedź nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 686