Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.7.2023 Dostawa Echokardiografu z opcją badań 3D live w kardiologii oraz badań perfuzji z głowicą przezklatkową 3D i głowicą przezprzełykową 3D oraz zewnętrzną stacją do zaawansowanej analizy badan kardiologicznych

Deadlines:
Published : 23-01-2023 09:26:00
Placing offers : 24-02-2023 09:00:00
Offers opening : 24-02-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-01-23 09:26:00 Criterion
załączniki do SWZ od 2 do 6.docx docx 358.44 2023-01-23 09:26:00 Criterion
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS016-042384-pl.pdf pdf 108 2023-01-23 09:26:00 Criterion
SWZ AZP.25.1.7.2023.docx docx 143.33 2023-01-23 09:26:00 Criterion
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 88.27 2023-01-23 09:26:00 Criterion
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 169.5 2023-01-23 09:26:00 Criterion
wyjasnienia tresci SWZ.doc doc 78.5 2023-02-15 10:42:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert AZP. 25.1.7.2023.rtf rtf 202.38 2023-02-24 09:32:32 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 53.63 2023-02-28 10:49:46 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania 2023-OJS055-162417-pl.pdf pdf 101.82 2023-03-17 09:54:26 Public message

Announcements

2023-03-17 09:54 Kamila Kartaszow ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-28 10:49 Kamila Kartaszow informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].docx

2023-02-24 09:32 Kamila Kartaszow Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-02-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 887 000,00 PLN brutto
2023-02-15 10:42 Kamila Kartaszow Wyjaśnienia treści SWZ

wyjasnienia tresci S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.

Załącznik nr 7a do S [...].pdf

załączniki do SWZ od [...].docx

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ AZP.25.1.7.2023. [...].docx

załącznik nr 1 - for [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].doc

(0)
(0)

The number of page views: 705