Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A.272.1.2023 Dostawa podłóż mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2023

Deadlines:
Published : 20-01-2023 14:56:00
Placing offers : 30-01-2023 08:15:00
Offers opening : 30-01-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2023-02-28 08:58 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączniku przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o raz o unieważnieniu postępowania w części.
Z poważaniem,
Anna Matecka
2023-01-30 14:08 Anna Matecka DZIEŃ DOBRY,
W ZAŁĄCZENIU PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.
2023-01-30 08:15 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia znajduje się w załączniku.
2023-01-26 12:49 Anna Matecka Dzień dobry, W załączeniu przekazuję odpowiedź na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu.
2023-01-26 11:35 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.
Dodatkowo załączam obowiązujące pliki, które na bazie odpowiedzi zostały zmodyfikowane.
2023-01-24 14:04 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego.
Dodatkowo załączono obowiązujący załącznik nr 1b po modyfikacji.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1175