Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-02/23 Sukcesywne dostawy przyrządów do endoskopii

Deadlines:
Published : 19-01-2023 13:15:00
Placing offers : 26-01-2023 08:00:00
Offers opening : 26-01-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o postępowaniu.pdf pdf 181.35 2023-01-19 13:15:00 Proceeding
SWZ przyrządy do endoskopii_ZP-02.doc doc 575.5 2023-01-19 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xls xls 90 2023-01-19 13:15:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania ZP-02-23.doc doc 79 2023-01-24 11:34:14 Public message
SWZ przyrządy do endoskopii_ZP-02_po odpowiedziach.doc doc 580.5 2023-01-24 11:34:14 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_po odpowiedziach.xls xls 94.5 2023-01-24 11:34:14 Public message
zestawienie zlozonych ofert ZP-02-23.doc doc 48 2023-01-26 10:07:52 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-02-23-sig.pdf pdf 354.75 2023-02-13 13:49:36 Public message

Announcements

2023-02-13 13:49 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-26 10:07 Zamówienia Publiczne Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu ZP-02/23 na sukcesywne dostawy przyrządów do endoskopii dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

zestawienie zlozonyc [...].doc

2023-01-26 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zabezpieczył kwotę 552 700,00 zł netto,
tj. 596 916,00 zł brutto:
• Pakiet nr 1: 200 000,00 zł netto 216 000,00 zł brutto
• Pakiet nr 2: 110 000,00 zł netto 118 800,00 zł brutto
• Pakiet nr 3: 2 700,00 zł netto 2 916,00 zł brutto
• Pakiet nr 4: 170 000,00 zł netto 183 600,00 zł brutto
• Pakiet nr 5: 70 000,00 zł netto 75 600,00 zł brutto

2023-01-24 11:34 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ wraz ze zmodyfikowaną Specyfikacją Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia i Projektem Umowy.

odpowiedzi na pytani [...].doc

SWZ przyrządy do end [...].doc

Załącznik nr 2 do SW [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549