Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŚ.7013.2.2023.DC „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Budowa Gminnego Centrum Seniora w Rytwianach»”

Piotr Kutyła
Gmina Rytwiany
Deadlines:
Published : 19-01-2023 12:46:00
Placing offers : 03-02-2023 10:00:00
Offers opening : 03-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 


Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_nr_2023BZP_0004442901_z_dn_2023-01-19.pdf pdf 185.49 2023-01-19 12:46:00 Proceeding
SWZ_CentrumSeniora_Rytwiany_20230119.pdf pdf 481.81 2023-01-19 12:46:00 Proceeding
Zal_nr_1-10_do_SWZ.zip zip 6014.81 2023-01-19 12:46:00 Proceeding
wyjasnienia_1_20230124.pdf pdf 620.96 2023-01-24 11:13:51 Public message
wyjasnienia_2_20230125.pdf pdf 241.4 2023-01-25 10:42:58 Public message
11. wyjasnienia_3_20230127.pdf pdf 108.48 2023-01-27 14:01:11 Public message
wyjasnienia_4_20230131.pdf pdf 2659.85 2023-01-31 10:48:16 Public message
Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia_20230203.pdf pdf 217.57 2023-02-03 10:03:09 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_20230203.pdf pdf 532.44 2023-02-03 14:05:39 Public message
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_20230209.pdf pdf 265.63 2023-02-09 12:58:07 Public message
Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_nr_2023BZP_0008873201_20230209.pdf pdf 59.01 2023-02-09 13:00:01 Public message

Announcements

2023-02-09 13:00 Piotr Kutyła Ogłoszenie nr 2023/BZP 00088732/01 z dnia 2023-02-09 - unieważnienie

Ogłoszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-02-09 12:58 Piotr Kutyła ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dn. 09.02.2023r.

Zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2023-02-03 14:05 Piotr Kutyła Informacja z otwarcia ofert w dn. 03.02.2023r.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-02-03 10:03 Piotr Kutyła Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 4 964 500,00 zł gross (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Kwota_na_sfinansowan [...].pdf

2023-01-31 10:48 Piotr Kutyła WYJAŚNIENIE NR 4 DO SWZ Z DNIA 31.01.2023r.

wyjasnienia_4_202301 [...].pdf

2023-01-27 14:01 Piotr Kutyła WYJAŚNIENIE NR 3 SWZ Z DNIA 27.01.2023r.

11. wyjasnienia_3_20 [...].pdf

2023-01-25 10:42 Piotr Kutyła WYJAŚNIENIE NR 2 SWZ Z DNIA 25.01.2023r.

wyjasnienia_2_202301 [...].pdf

2023-01-24 11:13 Piotr Kutyła WYJAŚNIENIE SWZ Z DNIA 24.01.2023 r.

wyjasnienia_1_202301 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1883