Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.261.1.2023. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2023r. do 31.12.2023r.

Marcin Więckowski
Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
Deadlines:
Published : 31-01-2023 15:06:00
Placing offers : 09-02-2023 10:00:00
Offers opening : 09-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_08db0368-7114-6b05-4065-ca001387902b (4).pdf pdf 143.4 2023-01-31 15:06:00 Proceeding
Damnica_ZGK_SWZ.pdf pdf 758.3 2023-01-31 15:06:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 58 2023-01-31 15:06:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.doc doc 114 2023-01-31 15:06:00 Proceeding
Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 72 2023-01-31 15:06:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.65 2023-01-31 15:06:00 Proceeding
Zal_5_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 640.29 2023-01-31 15:06:00 Proceeding
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 428.65 2023-02-09 14:52:09 Public message
INFORMACJA_O_WYBORZE.pdf pdf 788.92 2023-02-17 12:15:58 Public message

Announcements

2023-02-17 12:15 Marcin Więckowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA_O_WYBORZE [...].pdf

2023-02-09 14:52 Marcin Więckowski informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2023-02-09 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 567 686,09 gross zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 435