Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM.260.03.2023.KJK Organizacja i przeprowadzenie dwóch 7 - dniowych wyjazdowych zimowisk dla uczestników projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy –gmina Zabrze – cz.3” oraz projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy –gmina Zabrze – cz.4”

Katarzyna Janota-Kowalczyk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Deadlines:
Published : 18-01-2023 08:31:00
Placing offers : 26-01-2023 08:00:00
Offers opening : 26-01-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 138.86 2023-01-18 08:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 890.98 2023-01-18 08:31:00 Proceeding
załączniki.docx docx 871.28 2023-01-18 08:31:00 Proceeding
odpowiedźstrona.pdf pdf 688.4 2023-01-20 08:35:39 Public message
MIODYFIKACJA.zip zip 1317.52 2023-01-23 09:39:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #716795.pdf pdf 34.54 2023-01-26 11:58:43 Public message

Announcements

2023-01-26 11:58 Katarzyna Janota-Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 08:00 Buyer message Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 225 000 złotych netto/brutto
2023-01-23 09:39 Katarzyna Janota-Kowalczyk W załączeniu znajduje się treść modyfikacji do postępowania znak ADM.260.03.2023.KJK dotycząca treści załącznika

MIODYFIKACJA.zip

2023-01-20 08:35 Katarzyna Janota-Kowalczyk Zamawiający umieszcza treść zapytania wraz z odpowiedzią jednego z potencjalnych Wykonawców

odpowiedźstrona.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399