Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUM/1/ZP/2023 Wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja terenów zieleni na terenie miasta Płocka

Alina Głuszek-Obszyńska
Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
Deadlines:
Published : 17-01-2023 13:40:00
Placing offers : 31-01-2023 08:00:00
Offers opening : 31-01-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 248.7 2023-01-17 13:40:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 706.23 2023-01-17 13:40:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.docx docx 24.44 2023-01-17 13:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.64 2023-01-17 13:40:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 625.77 2023-01-17 13:40:32 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.14 2023-01-24 15:43:23 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 162.08 2023-01-24 15:43:23 Public message
część 1 - Rejon I.jpg jpg 148.48 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 2 i 3 - ROM 3 budynki.jpg jpg 358.79 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 4 i 3 - ROM 1 tereny zewnętrzne.jpg jpg 363.46 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 5 i 3 - ROM 3 budynki.jpg jpg 354.05 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 6 - al. Roguckiego.jpg jpg 360.23 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 6 - skwer Jachowicza.jpg jpg 309.76 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 6 - skwery Łukasiewicza i Hermana.jpg jpg 209.19 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 7 i 3 - ROM 2 i 3 budynki i tereny zewnętrzne.jpg jpg 365.32 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 8 - skwer Monte Cassino i Park.jpg jpg 357.63 2023-01-26 14:40:28 Public message
część 8 -skwer Paderewskiego i Lasek.jpg jpg 345.07 2023-01-26 14:40:28 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 40.68 2023-01-26 14:40:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 216.67 2023-01-31 08:41:54 Public message
informacja o wyborze cz. 1, 3, 4, 8.pdf pdf 325.4 2023-02-01 15:40:40 Public message
unieważnienie cz. 2, 5, 6, 7.pdf pdf 226.26 2023-02-01 15:41:34 Public message

Announcements

2023-02-01 15:41 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o unieważnieniu w cz. 2, 5, 6, 7

unieważnienie cz. 2, [...].pdf

2023-02-01 15:40 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o wyborze dla cz. 1, 3, 4, 8

informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-31 08:41 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 08:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" w Płocku na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć:
Część 1 - 25.000,00 zł brutto
Część 2 - 25.000,00 zł brutto
Część 3 - 25.000,00 zł brutto
Część 4 - 25.000,00 zł brutto
Część 5 - 25.000,00 zł brutto
Część 6 - 25.000,00 zł brutto
Część 7 - 25.000,00 zł brutto
Część 8 - 20.000,00 zł brutto
2023-01-26 14:40 Alina Głuszek-Obszyńska Pytania z dnia 23.01.2023r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego i załącznikami.

część 1 - Rejon I.jp [...].jpg

część 2 i 3 - ROM 3 [...].jpg

część 4 i 3 - ROM 1 [...].jpg

część 5 i 3 - ROM 3 [...].jpg

część 6 - al. Roguck [...].jpg

część 6 - skwer Jach [...].jpg

część 6 - skwery Łuk [...].jpg

część 7 i 3 - ROM 2 [...].jpg

część 8 - skwer Mont [...].jpg

część 8 -skwer Pader [...].jpg

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-01-24 15:43 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o zmianie SWZ - zmiana terminu składania ofert - do dnia 31.01.2023r. do godz. 08.00

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 559