Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.2.2023 WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA UL. SZCZEBRZESKIEJ W ZAMOŚCIU

Deadlines:
Published : 16-01-2023 13:24:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
plan-nasadzeń-1.pdf pdf 16208.85 2023-01-16 13:24:00 Proceeding
plan-nasadzeń-2.pdf pdf 13733.2 2023-01-16 13:24:00 Proceeding
Załacznik Nr 10 do SWZ - Pois przedmiotu zamówienia.pdf pdf 306.75 2023-01-16 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 93.22 2023-01-16 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 234.1 2023-01-16 13:24:00 Proceeding
Załączniki Nr 2-8 do SWZ - Oswiadczenia_i_wykazy.docx docx 43.21 2023-01-16 13:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 82.34 2023-01-16 13:24:09 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 487.94 2023-01-16 13:24:15 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 156.08 2023-01-26 09:00:02 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_26.01.2023-sig.pdf pdf 180.21 2023-01-26 10:36:14 Public message

Announcements

2023-01-26 10:36 Magdalena Stąsiek Informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Ireneusz Węs Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372