Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-28/23/1/Z Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji skierowanych do odbycia adaptacji zawodowej

Deadlines:
Published : 18-01-2023 10:15:00
Placing offers : 06-02-2023 10:00:00
Offers opening : 06-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.73 2023-01-18 10:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamowienia.doc doc 483 2023-01-18 10:15:00 Proceeding
zmiana tresci SWZ.pdf pdf 96.66 2023-01-24 11:13:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.41 2023-02-06 11:09:02 Public message
Wybor najkorzystniejszej oferty_platforma.pdf pdf 76.95 2023-02-10 15:07:18 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 102.29 2023-03-07 09:59:30 Public message

Announcements

2023-03-07 09:59 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-10 15:07 Ewa Kazanecka Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-02-06 11:09 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-06 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia kwotę: 15 199 506,00 PLN brutto.
2023-01-24 11:13 Ewa Kazanecka Informacja o zmianie treści SWZ.

zmiana tresci SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 900