Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZWIK.SP.KDZ. 26.01.2023. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w 2023 r.”

Deadlines:
Published : 13-01-2023 10:04:00
Placing offers : 23-01-2023 12:00:00
Offers opening : 23-01-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Przetarg Paliwo 2023.pdf pdf 507.54 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx docx 46.74 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 16.37 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Projektowanie postanowienia umowy.pdf pdf 196.02 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 4.docx docx 14.68 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 5.doc doc 47 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 6.docx docx 20.27 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023 BZP00029138.pdf pdf 124.5 2023-01-13 10:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia i o dpowiedzi na pytania do SWZ..pdf pdf 236.31 2023-01-17 14:00:13 Public message
informacja o kwocie paliwo 2023.docx docx 128.69 2023-01-23 12:01:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert Nr ZWIK.SP.KDZ.26.1.2023..pdf pdf 139.5 2023-01-23 14:09:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 255.97 2023-02-08 14:23:03 Public message

Announcements

2023-02-08 14:23 Edward Białek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-23 14:09 Edward Białek Informacja z otwarcia ofert - ZWIK.SP.KDZ.26.1.2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-23 12:01 Edward Białek Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ZWIK.SP.KDZ.26.1.2023

informacja o kwocie [...].docx

2023-01-17 14:00 Edward Białek Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do SWZ.

Wyjaśnienia i o dpow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 948