Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.6.2023 Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie 2 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00025821/01 z dnia 2023-01-12

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 12-01-2023 11:55:00
Placing offers : 20-01-2023 09:00:00
Offers opening : 20-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 426.29 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
SWZ_12.01.2023.pdf pdf 767.56 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 84 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 2a - formularz cenowy Jankowo Dolne.xlsx xlsx 38.44 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 2a - formularz cenowy Szczytniki.xlsx xlsx 33.68 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 2a - formularz cenowy Zdziechowa.xlsx xlsx 39.25 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 22.84 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 18.06 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 17.56 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 6 - projekt umowy.docx docx 29.31 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - przedmiotowy środek.xlsx xlsx 59.02 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik do umowy - Karta kontroli przyjęcia towaru.pdf pdf 260.25 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00025821 01 z dnia 2023-01-12.pdf pdf 213.96 2023-01-12 11:55:00 Proceeding
zał. nr 6 - projekt umowy - zmieniony.docx docx 32.21 2023-01-17 12:12:16 Public message
zestawienie_ofert_20.01.2023.pdf pdf 306.94 2023-01-20 10:44:34 Public message
wybór_oferty_1.02.2023 cz. I.pdf pdf 62.42 2023-02-01 09:19:34 Public message
wybór_oferty_1.02.2023 cz. II.pdf pdf 62.52 2023-02-01 09:20:46 Public message
wybór_oferty_1.02.2023 cz. III.pdf pdf 99.49 2023-02-01 09:22:35 Public message
wybór_oferty_1.02.2023 cz. V.pdf pdf 58.58 2023-02-01 09:23:52 Public message
unieważnienie_1.02.2023 cz. IV, VI, VII.pdf pdf 59.95 2023-02-01 09:26:57 Public message

Announcements

2023-02-01 09:26 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie cz. IV, VI i VII

Zamawiający na podstawie art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie 2:

I. Część 4 i 7 zostały unieważnione:
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp

II. Część 6 została unieważniona:
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 1) ustawy Pzp

Pismo w załączeniu.

unieważnienie_1.02.2 [...].pdf

2023-02-01 09:23 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie 2
Część 5: Warzywa i owoce mrożone

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza dla V części zamówienia została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ROKA
Zbigniew Kaczmarek
Rynek 10
89-240 Kcynia
która otrzymała liczbę punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Pismo w załączeniu.

wybór_oferty_1.02.20 [...].pdf

2023-02-01 09:22 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie 2
Część 3: Mięso , drób i produkty mięsne

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza dla III części zamówienia została wybrana oferta złożona przez:
CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja
Spółka Jawna
ul. Gdańska 118
62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 99,95

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Pismo w załączeniu.

wybór_oferty_1.02.20 [...].pdf

2023-02-01 09:20 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie 2
Część 2: Produkty mleczarskie, jaja i tłuszcze zwierzęce

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza dla II części zamówienia została wybrana oferta złożona przez:
PHUP POLDRÓB sp. z o.o.
ul. Żnińska 2
62-200 Gniezno
która otrzymała liczbę punktów: 88,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Pismo w załączeniu.

wybór_oferty_1.02.20 [...].pdf

2023-02-01 09:19 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie 2
Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza dla I części zamówienia została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
Plantrem Sp. z o.o.
ul. Foluska 2
62-240 Trzemeszno
która otrzymała liczbę punktów: 78,67

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Pismo w załączeniu.

wybór_oferty_1.02.20 [...].pdf

2023-01-20 10:44 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączniku

zestawienie_ofert_20 [...].pdf

2023-01-19 11:16 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę po 40 000,00 zł. na każdą część zamówienia.
2023-01-17 12:12 Martyna Wolniewicz Zmianie ulega zał. nr 6 do SWZ - projekt umowy, w zakresie omyłki pisarskiej (poprawa z 2022 r. na 2023 r.).

zał. nr 6 - projekt [...].docx

2023-01-17 12:01 Martyna Wolniewicz Poniżej pytanie zadane do postępowania i odpowiedź:

Pytanie 1
Proszę o informację, co w sytuacji jeśli kwota z umowy zostanie wykorzystana wcześniej niż w przeciągu 3 miesięcy. Rozumiem, że wtedy mogę wprowadzić swoje biezace ceny bo wywiązałam się z kwoty widniejącej na umowie?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w umowie zostanie wyczerpana kwota wynagrodzenia przeznaczonego na realizację zamówienia wynikająca ze złożonej oferty i zawarta w umowie z Wykonawcą - zamówienie zostanie uznane za wykonane.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621