Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CEN/1/2023 Zapewnienie całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Warszawie oraz przy ul. Piotrkowskiej 258-264 w Łodzi.

Agnieszka Markiewicz
Centrum Europejskie Natolin
Deadlines:
Published : 10-01-2023 23:23:00
Placing offers : 23-01-2023 12:00:00
Offers opening : 23-01-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ.pdf pdf 509.2 2023-01-10 23:23:00 Proceeding
02 SWZ.doc doc 635 2023-01-10 23:23:00 Proceeding
03 Załącznik Nr 11a do SWZ.pdf pdf 1068.05 2023-01-10 23:23:00 Proceeding
04 Załącznik Nr 11b do SWZ cz. 1.pdf pdf 748.95 2023-01-10 23:23:00 Proceeding
05 Załącznik Nr 11b do SWZ cz. 2.pdf pdf 20.45 2023-01-10 23:23:00 Proceeding
08daf354-36c1-27e7-4fc7-20000d6cee44.pdf pdf 126.55 2023-01-10 23:23:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 106.29 2023-01-17 20:23:24 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf pdf 99.84 2023-01-18 20:21:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 441.66 2023-01-24 06:57:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 122.72 2023-03-15 20:37:45 Public message

Announcements

2023-03-15 20:37 Agnieszka Markiewicz Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-24 06:57 Agnieszka Markiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-23 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Część I - Warszawa:
6 miesięcy - 483 538,00 zł brutto
12 miesięcy - 967 075,00 zł brutto
18 miesięcy - 1 450 613,00 zł gross

Część II - Łódź:
6 miesięcy - 127 526,00 zł brutto
12 miesięcy - 255 053,00 zł brutto
18 miesięcy - 382 579,00 zł gross
2023-01-18 20:21 Agnieszka Markiewicz Wyjaśnienia treści SWZ. 18.01.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-01-17 20:23 Agnieszka Markiewicz Wyjaśnienia treści SWZ. 17.01.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2917