Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.4.2023 Budowa sieci wodociągowej w m. Wełnica działki nr 46/5 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00019043/01 z dnia 2023-01-10

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 10-01-2023 19:44:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_10.01.2023.pdf pdf 536.45 2023-01-10 19:44:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 176.5 2023-01-10 19:44:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00019043 01 z dnia 2023-01-10.pdf pdf 116.05 2023-01-10 19:44:00 Proceeding
PT+SST.zip zip 89629.93 2023-01-10 19:44:00 Proceeding
umowa_wzór.pdf pdf 406.07 2023-01-11 08:40:59 Proceeding
Wełnica - kosztorys ofertowy.pdf pdf 75.32 2023-01-19 08:41:18 Proceeding
Wełnica - kosztorys ofertowy.pdf pdf 75.32 2023-01-19 08:40:08 Public message
zestawienie_ofert_25.01.2023 do opublikowania.pdf pdf 226.1 2023-01-25 11:31:12 Public message
wybór_oferty_14.02.2023.pdf pdf 358.37 2023-02-14 12:17:48 Public message

Announcements

2023-02-14 12:17 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci wodociągowej w m. Wełnica działki nr 46/5

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

PHU INSTALACJE WOD-KAN C.O I GAZ Marcin Lahuta
Karniszewo 20 A, 62-212 Mieleszyn

która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00
Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.
Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy którzy otrzymali następującą liczbę punktów - w załączeniu.

wybór_oferty_14.02.2 [...].pdf

2023-01-25 11:31 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu ( załącznik do wiadomości)

zestawienie_ofert_25 [...].pdf

2023-01-24 18:30 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 35 000,00 zł.
2023-01-19 08:40 Martyna Wolniewicz Do postępowania zostaje dołączony plik - kosztorys ofertowy

Wełnica - kosztorys [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1390