Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 i 17 01 07/ 2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 04-01-2023 10:28:00
Placing offers : 06-02-2023 12:00:00
Offers opening : 06-02-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 355.33 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 207.51 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 83.89 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 19.01 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.7z 7z 349 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.81 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.94 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.41 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.72 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.17 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.49 2023-01-04 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - MODYFIKACJA.7z 7z 344.35 2023-01-31 13:52:23 Proceeding
odpowiedzi Platforma.pdf pdf 62.63 2023-01-19 13:58:54 Public message
Odpowiedź na pytanie - platforma modyfikacja.pdf pdf 22.26 2023-01-24 14:57:37 Public message
Odpowiedź na pytania - Platforma (26.01.23).pdf pdf 25.34 2023-01-26 13:09:00 Public message
zdjęcia (26.01.23).zip zip 19703.97 2023-01-26 13:09:00 Public message
Odpowiedzi na pytania - Platforma (31.01.23).pdf pdf 66.82 2023-01-31 13:51:53 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 150.95 2023-02-07 10:34:24 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 184.98 2023-03-22 14:47:22 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 266.77 2023-04-11 10:43:55 Public message

Announcements

2023-04-11 10:43 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-22 14:47 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-02-07 10:34 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-02-06 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 263 000,00 zł netto/ 3 524 040,00 zł brutto.
Z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 Dylów - 160 000,00 zł netto/ 172 800,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 Julków - 160 000,00 zł netto/ 172 800,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 Gotartów - 415 000,00 zł netto/ 448 200,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 Bełchatów - 1 912 000,00 zł netto/ 2 064 960,00 zł brutto,
Zadanie nr 5 Ostrzeszów - 319 000,00 zł netto/ 344 520,00 zł brutto,
Zadanie nr 6 Dylów - 40 000,00 zł netto/ 43 200,00 zł brutto,
Zadanie nr 7 Julków - 79 000,00 zł netto/ 85 320,00 zł brutto,
Zadanie nr 8 Gotartów - 79 000,00 zł netto/ 85 320,00 zł brutto,
Zadanie nr 9 Bełchatów - 99 000,00 zł netto/ 106 920,00 zł brutto.
2023-01-31 13:51 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-26 13:09 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

zdjęcia (26.01.23).z [...].zip

2023-01-24 14:57 Małgorzata Podsiadła Modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 19.01.2023 r.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-01-19 13:58 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi Platforma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1631