Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.1.2023 Bieżące remonty nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w Gminie Gniezno w 2023 roku Ogłoszenie nr 2023/BZP 00006757/01 z dnia 2023-01-03

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 03-01-2023 20:33:00
Placing offers : 20-01-2023 09:00:00
Offers opening : 20-01-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
kosztorys_ofertowy RÓWNANIE 2023_zał_1a.xlsx xlsx 12.7 2023-01-03 20:33:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00006757 01 z dnia 2023-01-03.pdf pdf 124.79 2023-01-03 20:33:00 Proceeding
SST_1.pdf pdf 187.73 2023-01-03 20:33:00 Proceeding
SST_2.pdf pdf 371.91 2023-01-03 20:33:00 Proceeding
SWZ_3.01.2023.pdf pdf 601.99 2023-01-03 20:33:00 Proceeding
umowa_wzór1.pdf pdf 213.73 2023-01-03 20:33:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 175.5 2023-01-03 20:33:00 Proceeding
SWZ_17.01.2023 zmienione.pdf pdf 648.31 2023-01-17 11:50:24 Public message
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00037114 01 z dnia 2023-01-17 - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 46.85 2023-01-17 11:50:24 Public message
zestawienie_ofert.pdf pdf 223.77 2023-01-20 10:27:21 Public message
wybór_oferty_30.01.2023.pdf pdf 80.17 2023-01-30 14:45:08 Public message

Announcements

2023-01-30 14:45 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bieżące remonty nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych
w Gminie Gniezno w 2023 roku

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych
Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25
63-000 Środa Wielkopolska

która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Szczegółowe informacje w załączonym piśmie.

wybór_oferty_30.01.2 [...].pdf

2023-01-20 10:27 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu ( załącznik do wiadomości)

zestawienie_ofert.pd [...].pdf

2023-01-19 11:21 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 800 000,00 zł.
2023-01-19 11:12 Martyna Wolniewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2023-01-17 11:50 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
Zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia w zakresie cz. V pkt. 2 ppkt. 2.3 SWZ. Zmienione załączniki w załączeniu.
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.01.2023 r. godz. 9.00.

SWZ_17.01.2023 zmien [...].pdf

Ogłoszenie nr 2023 B [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 807