Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.271.1.2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego od dnia 01.04.2023r. do 30.04.2024r.

Ewelina Malicka
Miasto i Gmina Morawica
Deadlines:
Published : 13-01-2023 10:07:00
Placing offers : 16-02-2023 10:00:00
Offers opening : 16-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS010-024405-pl.pdf pdf 145.51 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
MiG_Morawica_SWZ.pdf pdf 464.48 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
SWZ_Zal_1_Wykaz_PPG.xls xls 78 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_2_2a_Formularz_oferty.doc doc 150 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 219.5 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 60.5 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 35.5 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 48 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Zal_8_Umowa.doc doc 177 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
Oswiadczenia_akcyzowe.pdf pdf 2440.66 2023-01-13 10:07:00 Proceeding
ZMIANA_SWZ_ZAWIADOMIENIE.pdf pdf 735.23 2023-02-02 13:37:03 Public message
Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA_01.xls xls 78 2023-02-02 13:37:03 Public message
Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA_01.doc doc 142 2023-02-02 13:37:03 Public message
Zal_8_Umowa_ZMIANA_01.doc doc 185.5 2023-02-02 13:37:03 Public message
ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_01.pdf pdf 651.41 2023-02-02 13:39:33 Public message
oswiadczenie_OSP_Wola_Morawicka.pdf pdf 889.57 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczenie_Stowarzyszenie Wola Morawicka.pdf pdf 861.69 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczenie_Tow_Ekorozwoju.pdf pdf 1293.54 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczennie_ZGK.pdf pdf 443.51 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczenia_akcyzowe_ZGK.pdf pdf 1621.98 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczenie_KORAL.pdf pdf 440.1 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczenie_MiG_Morawica.pdf pdf 371.94 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczenie_OSP_Bilcza.pdf pdf 882.81 2023-02-02 13:40:41 Public message
oswiadczenie_OSP_Brzeziny.pdf pdf 885.1 2023-02-02 13:40:41 Public message
2023-OJS027-078374-pl_sprostowanie_01.pdf pdf 98.81 2023-02-07 13:31:36 Public message
ZMIANA_SWZ_ZAWIADOMIENIE_02.pdf pdf 109.95 2023-02-07 13:31:36 Public message
Ogloszenie_sprostowanie_02.pdf pdf 92.82 2023-02-09 15:01:33 Public message
ZAWIADOMIENIE_ZMIANA_SWZ_03.pdf pdf 419.5 2023-02-09 15:01:33 Public message
2023-OJS027-078374-pl_sprostowanie_02.pdf pdf 100.13 2023-02-13 10:54:52 Public message
UNIEWAZNIENIE_POSTEPOWANIA.pdf pdf 598.76 2023-03-23 08:25:22 Public message

Announcements

2023-03-23 08:25 Ewelina Malicka Informacja o unieważnieniu postępowania

UNIEWAZNIENIE_POSTEP [...].pdf

2023-02-13 10:54 Ewelina Malicka Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu 02 opublikowane

2023-OJS027-078374-p [...].pdf

2023-02-09 15:01 Ewelina Malicka Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu 02, zawiadomienie o zmianie SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Ogloszenie_sprostowa [...].pdf

ZAWIADOMIENIE_ZMIANA [...].pdf

2023-02-07 13:31 Ewelina Malicka Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu

2023-OJS027-078374-p [...].pdf

ZMIANA_SWZ_ZAWIADOMI [...].pdf

2023-02-02 13:40 Ewelina Malicka Oświadczenia odbiorców

oswiadczenie_OSP_Wol [...].pdf

oswiadczenie_Stowarz [...].pdf

oswiadczenie_Tow_Eko [...].pdf

oswiadczennie_ZGK.pd [...].pdf

oswiadczenia_akcyzow [...].pdf

oswiadczenie_KORAL.p [...].pdf

oswiadczenie_MiG_Mor [...].pdf

oswiadczenie_OSP_Bil [...].pdf

oswiadczenie_OSP_Brz [...].pdf

2023-02-02 13:39 Ewelina Malicka Odpowiedzi na pytania wykonawców

ODPOWIEDZI_NA_PYTANI [...].pdf

2023-02-02 13:37 Ewelina Malicka ZAWIADOMIENIE - Zmiana Załączników do SWZ

ZMIANA_SWZ_ZAWIADOMI [...].pdf

Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIA [...].xls

Zal_2_2a_Formularz_o [...].doc

Zal_8_Umowa_ZMIANA_0 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2181