Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia działalności wraz z kolorystyką elewacji i zagospodarowaniem terenu.

Deadlines:
Published : 30-12-2022 11:58:00
Placing offers : 18-01-2023 10:00:00
Offers opening : 18-01-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zmianę sposobu użytkowania z przebudową budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia działalności wraz z kolorystyką elewacji i zagospodarowaniem terenu.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 784.42 2022-12-30 11:58:00 Proceeding
3a. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-5.pdf pdf 969.74 2022-12-30 11:58:00 Proceeding
3b. SWZ PROJEKT UMOWY.pdf pdf 812.08 2022-12-30 11:58:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.32 2022-12-30 11:58:00 Proceeding
3a. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-5.docx docx 49.67 2022-12-30 11:58:00 Proceeding
3c. SWZ ZAŁĄCZNIK 7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA, SST, POMOCNICZE PRZEDMIARY ROBÓT.7z 7z 21714.91 2022-12-30 11:58:00 Proceeding
Usługowa 10 - zmiana sposobu użytkowania hali - SARL Sp z o o - KNAKŁADCZY.ath ath 560.87 2023-01-05 18:12:31 Public message
5. Odpowiedzi na pytania do SWZ 12.01.2023.pdf pdf 459.29 2023-01-12 21:11:07 Public message
6. Odpowiedzi na pytania do SWZ 16.01.2023.pdf pdf 125.57 2023-01-16 17:07:17 Public message
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 402.36 2023-01-18 17:02:17 Public message
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 680.24 2023-01-25 20:29:24 Public message

Announcements

2023-01-25 20:29 SARL sarl Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-01-18 17:02 SARL sarl Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

7. Informacja z otwa [...].pdf

2023-01-18 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 1 800 000,00 zł brutto.
2023-01-16 17:07 SARL sarl Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedź na drugą i ostatnią część pytań.

6. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

2023-01-12 21:11 SARL sarl Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedź na pierwszą część pytań. Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 11.01.2023 zostaną udzielone odrębnym komunikatem.

5. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

2023-01-05 18:12 SARL sarl Zamawiający uzupełnia załącznik 7 do SWZ o edytowalną wersję pomocniczego przedmiaru robót branży budowlanej. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z postanowieniami SWZ obowiązującym sposobem rozliczenia zamówienia jest formuła wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z którą wycena robót winna zostać dokonana na podstawie dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych a przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie są wiążące dla Wykonawców.

Usługowa 10 - zmiana [...].ath

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1037