Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.340.135.22 Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

Deadlines:
Published : 29-12-2022 18:00:00
Placing offers : 09-01-2023 13:00:00
Offers opening : 09-01-2023 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DA.340.135.22 SWZ ochrona.pdf pdf 806.06 2022-12-29 18:00:00 Proceeding
DA.340.135.22 załączniki edytowalne.doc doc 122.5 2022-12-29 18:00:00 Proceeding
DA.340.135.22 projekt umowy.pdf pdf 129.7 2022-12-29 18:00:00 Proceeding
DA.340.135.22 - wykaz godzin.pdf pdf 427.72 2022-12-29 18:00:00 Proceeding
Ogłoszenie e-zamówienia.pdf pdf 104.4 2022-12-29 18:00:00 Proceeding
DA.340.135.22 ochrona mienia wyjaśnienie do SWZ.pdf pdf 515.7 2023-01-03 17:42:42 Public message
DA.340.135.22 ochrona mienia wyjaśnienie do SWZ nr 2.pdf pdf 491.39 2023-01-05 16:52:30 Public message
DA.340.135.22 informacja o ofertach.pdf pdf 538.32 2023-01-09 18:40:07 Public message
DA.340.135.22 informacja o wyborze oferty zamieszczana na stronie postępowania.pdf pdf 563.26 2023-01-12 20:55:20 Public message

Announcements

2023-01-12 20:55 Paweł Jankowiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

DA.340.135.22 inform [...].pdf

2023-01-09 18:40 Paweł Jankowiak Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.

DA.340.135.22 inform [...].pdf

2023-01-09 13:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 158.870,40 zł brutto.
2023-01-05 16:52 Paweł Jankowiak Zamawiający przekazuje treść zapytań nr 2 wraz z wyjaśnieniami.

DA.340.135.22 ochron [...].pdf

2023-01-03 17:42 Paweł Jankowiak Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

DA.340.135.22 ochron [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 626