Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.30.2022.ŁP Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Konstantynowa Łódzkiego w roku 2023

Aleksandra Martelus
Gmina Konstantynów Łódzki
Deadlines:
Published : 28-12-2022 15:21:00
Placing offers : 05-01-2023 12:00:00
Offers opening : 05-01-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.12.2022 r..pdf pdf 176.62 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
SWZ usługi pielęgnacji zieleni w roku 2023.pdf pdf 432.91 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ.pdf pdf 186.12 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 25.22 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3-4 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 44.7 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 i 6 do SWZ - Wykaz usług i wykaz osób.docx docx 40.33 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 308.27 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 19.55 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 19.71 2022-12-28 15:21:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dn. 02.01.2023 r.pdf pdf 124.13 2023-01-02 14:11:06 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ zmieniony w dn. 02.01.2023 r.pdf pdf 186.21 2023-01-02 14:11:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.01.2023.pdf pdf 130.76 2023-01-05 13:11:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13.01.2023 r.pdf pdf 147.05 2023-01-13 14:43:29 Public message

Announcements

2023-01-13 14:43 Aleksandra Martelus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13.01.2023 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-05 13:11 Aleksandra Martelus Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.01.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-05 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 281.750,00 zł zł brutto, w tym kwotę na sfinansowanie:
zamówienia nr 1 w wysokości 115 000,00 zł zł brutto;
zamówienia nr 2 w wysokości 109 250,00 zł brutto;
zamówienia nr 3 w wysokości 57 500,00 zł brutto;
2023-01-02 14:11 Aleksandra Martelus Zmiana treści SWZ z dn. 02.01.2023 r. z załącznikiem

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 453