Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.26.2022 2022/BZP 00514648/01 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Klukowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo na lata 2023-2025

Arkadiusz Puchacz
Urząd Gminy Klukowo
Deadlines:
Published : 23-12-2022 13:17:00
Placing offers : 02-01-2023 12:00:00
Offers opening : 02-01-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZP.271.26.2022 SWZ.pdf pdf 474.94 2022-12-23 13:17:00 Proceeding
IZP.271.26.2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.7 2022-12-23 13:17:00 Proceeding
IZP.271.26.2022 Załączniki 1-6 do SWZ.zip zip 671.01 2022-12-23 13:17:00 Proceeding
IZP.271.26.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 280.17 2023-01-02 13:45:29 Public message
ENTRADE Sp. z o.o..zip zip 2060.59 2023-01-02 13:46:32 Public message
RenPro Sp. z o.o..zip zip 1016.18 2023-01-02 13:46:32 Public message
Respect Energy S.A..zip zip 1079.69 2023-01-02 13:46:32 Public message
IZP.271.26.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty - strona.pdf pdf 285.21 2023-01-03 13:49:54 Public message
IZP.271.26.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.95 2023-01-12 15:09:09 Public message

Announcements

2023-01-12 15:09 Arkadiusz Puchacz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania. Plik w załączniku.

IZP.271.26.2022 Ogło [...].pdf

2023-01-03 13:49 Arkadiusz Puchacz Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja w załączniku.

IZP.271.26.2022 Zawi [...].pdf

2023-01-02 13:46 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

ENTRADE Sp. z o.o..z [...].zip

RenPro Sp. z o.o..zi [...].zip

Respect Energy S.A.. [...].zip

2023-01-02 13:45 Arkadiusz Puchacz Na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert. (plik w załączeniu)

IZP.271.26.2022 Info [...].pdf

2023-01-02 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 967 237,09 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488