Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.22.2022 Zakup paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2026 r.

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 22-12-2022 14:27:00
Placing offers : 10-01-2023 09:00:00
Offers opening : 10-01-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Zakup paliw na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2026 r..

2)       Miejsce wykonania zamówienia: w stacjach paliw Wykonawcy na terenie całego obszaru Polski, w tym w co najmniej dwóch stacjach paliw łącznie na terenie miasta Legnicy wraz z powiatem legnickim ziemskim, w tym co najmniej jednej stacji położonej w odległości maksymalnie do 2 km (dojazdu) od bazy służby drogowej Zamawiającego przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy.

3)  Zakres zamówienia: Zakres zamówienia: Sukcesywna sprzedaż Zamawiającemu wysokiej jakości paliw: etylina 95, olej napędowy w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu Zamawiającego w zakresie użytkowania: 2 pojazdów dostawczych (ON); 4 samochodów osobowych (4 na ON); 5 ciągników (ON); koparko-ładowarki (ON); recyklera (ON); sprzętu typu rębak do gałęzi (ON), urządzeń o napędzie spalinowym; ON, etylina 95 – z możliwością tankowania do kanistrów. Podane ilości pojazdów mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy. Planuje się zakupy paliw w  przewidywanych ilościach przedstawionych poniżej: olej napędowy 144 000 litrów (około 48 000 litrów rocznie), etylina 95 – 2 340 litrów (około 780 litrów rocznie). 

4. Termin składania ofert: 10.01.2023 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dae41a-a5c3-dc1d-3413-1e0011859a7a.pdf pdf 108.11 2022-12-22 14:30:20 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 426.45 2022-12-22 14:30:31 Proceeding
SIWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 151.45 2022-12-22 14:30:36 Proceeding
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 132.18 2023-01-10 12:21:22 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 142.08 2023-01-12 10:48:32 Public message

Announcements

2023-01-12 10:48 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania załączonym do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-01-10 12:21 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania sie z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2023-01-10 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 1 110 000 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298