Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA – SA – 226 | 15 | 2022 DOSTAWA POKARMU DLA RYB, GADÓW I PTAKÓW W ROKU 2023

Deadlines:
Published : 22-12-2022 13:17:00
Placing offers : 30-12-2022 09:00:00
Offers opening : 30-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Pokarm dla ryb, gadów.pdf pdf 436.04 2022-12-22 13:17:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 227.05 2022-12-22 13:17:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 179.15 2022-12-22 13:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 71.63 2022-12-22 13:17:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.doc doc 117 2022-12-22 13:17:00 Proceeding
Formularze cenowe dla cz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - pliki edytowalne.zip zip 66.45 2022-12-22 13:17:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pokarm.pdf pdf 326.5 2022-12-30 12:17:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 563.3 2023-01-09 11:37:17 Public message

Announcements

2023-01-09 11:37 Anna Cholewińska Wynik

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-30 12:17 Anna Cholewińska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-30 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 187 947,05 zł gross w tym:
1) Część 1 - 49 912,83 zł brutto
2) Część 2 - 23 170,86 zł brutto
3) Część 3 - 23 997,60 zł brutto
4) Część 4 - 52 442,00 zł brutto
5) Część 5 - 9 536,56 zł brutto
6) Część 6 - 5 249,34 zł brutto
7) Część 7 - 23 637,86 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 457