Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-3117/22/178/Ł Dostawa, montaż i uruchomienie systemu magazynowania kluczy wewnętrznych

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 23-12-2022 09:35:00
Placing offers : 05-01-2023 10:00:00
Offers opening : 05-01-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.14 2022-12-23 09:35:00 Proceeding
SWZ-3117-22-178-Ł.pdf pdf 767.41 2022-12-23 09:35:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 189.5 2022-12-23 09:35:00 Proceeding
infozotwarcia.pdf pdf 46.8 2023-01-05 10:41:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę postępowania.pdf pdf 309.08 2023-01-23 14:00:41 Public message
WZP_172_23_3117_22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 102.62 2023-01-23 14:00:41 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.29 2023-02-06 14:59:27 Public message

Announcements

2023-02-06 14:59 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-01-23 14:00 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

WZP_172_23_3117_22 I [...].pdf

2023-01-05 10:41 Justyna Gruszczyńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

infozotwarcia.pdf

2023-01-05 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 286 221,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294