Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZB.360.1.27.2022 SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI HSW–STALOWA WOLA

Deadlines:
Published : 19-12-2022 07:40:00
Placing offers : 02-01-2023 12:24:34
Offers opening : 29-12-2022 13:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie sprzedaży Koparko-Ładowarki.pdf pdf 57.44 2022-12-19 07:40:00 Proceeding
Wycena koparko-ładowarka.pdf pdf 3598.38 2022-12-19 07:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 16.24 2022-12-19 07:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Wzór umowy kupna-sprzedaży.pdf pdf 61.54 2022-12-19 07:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf pdf 38.54 2022-12-19 07:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 38.75 2022-12-29 13:59:03 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 351.18 2023-01-02 12:24:24 Public message

Announcements

2023-01-02 12:24 Damian Baran Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-01-02 12:22 Damian Baran The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-29 13:59 Damian Baran Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 591