Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/79/2022 Grupa Zakupowa Nr 79/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 16-12-2022 14:58:00
Placing offers : 24-01-2023 11:00:00
Offers opening : 24-01-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96- 00 Żyrardów;

2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice;

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice;

4. Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica;

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy, ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica;

6. SPZOZ w Łukowie, ul. Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków;

7. Gmina Kołaczkowo, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo;

8. Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo;

9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

10. Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna;

11. Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn;

12. Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn;

13. Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;

14. Powiat Augustowski, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów;

15. Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce;

16. Gmina Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka;

17. Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3, 34-480 Jabłonka;

18. Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, ul. Sobieskiego 13, 34- 80 Jabłonka;

19. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34- 400 Nowy Targ;

20. Szpital w Dębnie im. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 74- 00 Dębno..

 


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 258.78 2022-12-16 14:58:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:79:2022.pdf pdf 524.37 2022-12-16 14:58:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:79:2022.zip zip 2198.87 2022-12-16 14:58:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 79 GZ EE 2022_V01.pdf pdf 117.32 2022-12-29 10:16:08 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 79 GZ EE 2022_V02.pdf pdf 188.98 2023-01-03 11:45:47 Public message
SWZ wraz z załacznikami - VOL:EE:79:2022-sprostowanie z dnia 03.01.2023.zip zip 1772.98 2023-01-09 08:41:09 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 79 GZ EE 2022_V03.pdf pdf 209.2 2023-01-10 14:55:06 Public message
SWZ wraz z załacznikami - VOL:EE:79:2022-sprostowanie z dnia 11.01.2023.zip zip 1546.29 2023-01-13 15:02:13 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_79_GZEE_V01.pdf pdf 160.09 2023-01-24 11:05:53 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_79.pdf pdf 173.5 2023-01-24 11:51:12 Public message
VO_VO_Zwiększenie_Kwoty_GZ_79.pdf pdf 124.09 2023-01-27 11:42:39 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_części_I_GZ_EE_79.pdf pdf 113.79 2023-02-06 09:48:06 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-GZ-79_v01.pdf pdf 175.36 2023-02-16 10:38:02 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia - Grupa Zakupowa nr 79 Voltra.pdf pdf 314.08 2023-10-02 23:41:09 Public message

Announcements

2023-10-02 23:41 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-16 10:38 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-02-06 09:48 Roman Bartyzel Informacja o unieważnieniu postępowania w części I zamówienia tj. Rok 2023

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-01-27 11:42 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających po otwarciu ofert w dniu 24.01.2023 r. zwiększa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty w części II i III zamówienia tj. Rok 2024 i 2025.

VO_VO_Zwiększenie_Kw [...].pdf

2023-01-24 11:51 Roman Bartyzel Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-01-24 11:05 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-01-13 15:02 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających z dnia 10.01.2023 r., Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej a także zmienił termin wskazany na złożenie oferty. Nowy termin wraz dokumentacją zostaje opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

SWZ wraz z załacznik [...].zip

2023-01-10 14:55 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 79/2022 Voltra, przekazuje treść zapytań (data wpływu - 05 i 09.01.2023 r.) otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji dokumentacji przetargowej a także zmianie ulegnie termin wskazany na złożenie oferty. Nowy termin wraz dokumentacją zostanie opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-01-09 08:41 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia. Data wysłania sprostowania do publikacji w DUUE - 3.01.2023 r.

SWZ wraz z załacznik [...].zip

2023-01-03 11:45 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 79/2022 Voltra, przekazuje treść zapytań (data wpływu - 02.01.2023 r.) otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. Na podstawie udzielonych odpowiedzi Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia która zostanie opublikowana zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2022-12-29 10:16 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 79/2022 Voltra, przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1432