Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00500833/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Biecz w 2023 roku.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 16-12-2022 12:20:00
Placing offers : 27-12-2022 10:00:00
Offers opening : 27-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 291.35 2022-12-16 12:20:00 Proceeding
SWZ - zima 2023.pdf pdf 783.36 2022-12-16 12:20:00 Proceeding
zal-nr 3- swz -oswiadczenie.docx docx 30.9 2022-12-16 12:20:00 Proceeding
zal-nr-2 do SWZ.doc doc 85 2022-12-16 12:20:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 318.23 2022-12-16 12:20:00 Proceeding
zał nr 4 a-g -Istotne postanowienia umowne.zip zip 1942.82 2022-12-16 12:20:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ 20.12.2022.pdf pdf 333.23 2022-12-20 10:48:23 Public message
inf z otwarcia.pdf pdf 301.34 2022-12-27 13:56:54 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 240.31 2022-12-27 14:07:05 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 181.46 2022-12-30 11:48:42 Public message

Announcements

2022-12-30 11:48 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty część III i V

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-27 14:07 Magdalena Lenard Informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, II, IV, VI, VII

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-27 13:56 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia.pdf

2022-12-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę:
Część 1: 56.655,94 zł
Część 2: 21.251,81 zł
Część 3: 17.401,91 zł
Część 4: 16.923,82 zł
Część 5: 21.252,97 zł
Część 6: 32.659,20 zł
Część 7: 78.120,66 zł.
2022-12-20 10:48 Magdalena Lenard INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmiana treści SWZ 20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 456