Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00498459/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu rezerwowego zasilania serwerowni w budynku Rektoratu (DZP.381.030.2022.RBK)

Małgorzata Wróblewska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Deadlines:
Published : 15-12-2022 13:46:00
Placing offers : 12-01-2023 10:00:00
Offers opening : 12-01-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.55 2022-12-15 13:46:00 Proceeding
2. Dokumenty zamówienia.zip zip 209362.62 2022-12-15 13:46:00 Proceeding
3. Zmiana SWZ-sig-sig.pdf pdf 571.61 2022-12-28 14:13:14 Public message
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.49 2022-12-28 14:14:33 Public message
5. Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 453.01 2023-01-12 14:12:17 Public message
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig-sig.pdf pdf 577.58 2023-02-15 14:45:45 Public message
6 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.11 2023-03-08 10:13:27 Public message
7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 60.57 2023-10-31 10:19:39 Public message

Announcements

2023-10-31 10:19 Aneta Knapik Ogłoszenie o wykonaniu umowy

7. Ogłoszenie o wyko [...].pdf

2023-03-08 10:13 Aneta Knapik Ogłoszenie o wyniku postępowania

6 Ogłoszenie o wynik [...].pdf

2023-02-15 14:45 Małgorzata Wróblewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Informacja o wyb [...].pdf

2023-01-12 14:12 Małgorzata Wróblewska Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja z otwa [...].pdf

2023-01-12 10:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł
2022-12-28 14:14 Małgorzata Wróblewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-12-28 14:13 Małgorzata Wróblewska Zmiana SWZ

3. Zmiana SWZ-sig-si [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 791