Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa zestawienia i utrzymania zapasowego łącza do sieci Internet dla Miasta Bydgoszczy

Natalia Gryzło
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Informatyki
Deadlines:
Published : 15-12-2022 11:40:00
Placing offers : 22-12-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Przedmiot zamówienia:

·         Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącze symetryczne Ethernet z interfejsem 10 Gb/s o  przepływności 2 Gb/s ;

·         Łącze zostanie zakończone w siedzibie Zamawiającego przy przy ul. Jezuickie 1;

·         Wykonawca gwarantuje pełną przepustowość łącza 2 Gb/s do Zamawiającego;

·         Wykonawca udostępni Zamawiającemu gwarantowane pasmo do sieci Internet (operatora wyższego poziomu) CIR 100%;

·         Wykonawca musi się zgodzić na tranzytowanie prefiksów (Origin, AS_Path, next_hop) Zamawiającego z puli innego operatora;

·         Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia łącza w terminie do 31 stycznia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jezuickiej 1;

·         Łącze będzie zakończone na urządzeniu brzegowym Zamawiającego, na którym będzie uruchomiony protokół rutingu BGP IPv4

·         Dostawca łącza zapasowego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania oświadcza , że nie będzie wykorzystywał urządzeń oraz infrastruktury sieciowej  operatora łącza głównego, którym jest Politechnika Bydgoska oraz operatora sieci Szkieletowej PIONIER oraz zapewni niezależną drogę dostarczenia usługi;

·         W ramach dostawy i utrzymania łącza zapasowego zapewni ochronę AntyDDoS w zakresie „blackholing”;

·         Na minimum 14 dni -przed dniem oddania usługi, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, udostępni Zamawiającemu łącze do celów konfiguracyjnych (konfiguracja w związku z protokołem BGP);

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel:

Rafał Kowalkowski                Tel 52 585 8882

Maciej Szymczak                   Tel 52 585 8995

Michał Grzymski                    Tel 52 585 8322

  - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa_internet_zapas.docx docx 32.81 2022-12-15 11:40:00 Proceeding
formularz_oferty_zapas.docx docx 17.61 2022-12-15 11:40:00 Criterion
raport_pelny-706094.pdf pdf 138.68 2023-01-05 11:49:45 Public message

Announcements

2023-01-05 11:49 Janusz Popielwski Raport z postępowania Usługa zestawienia i utrzymania zapasowego łącza do sieci Internet dla Miasta Bydgoszczy (ID 706094)

raport_pelny-706094. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa zestawienia i utrzymania zapasowego łącza do sieci Internet dla Miasta Bydgoszczy - 12 month - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

formularz_oferty_zap [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Referencje - Zamawiający wymaga dostarczenia minimum jednej referencji na podobny zakres świadczonej usługi o przepływności 10 Gb/s przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 417