Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00497258/01 Dostawa samochodu osobowego typu SUV - hybrydowy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze

Deadlines:
Published : 15-12-2022 10:08:00
Placing offers : 29-12-2022 10:00:00
Offers opening : 29-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 15.12.2022.pdf pdf 123.11 2022-12-15 10:08:00 Proceeding
formularz ofertowy z załacznikiem.docx docx 27.52 2022-12-15 10:08:00 Proceeding
swz.pdf pdf 562.56 2022-12-15 10:08:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania do zapisów SWZ 20.12.2022.pdf pdf 162.8 2022-12-20 09:03:12 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.12.2022.pdf pdf 38.06 2022-12-20 09:11:48 Public message
informacja o wyborze suv.pdf pdf 126.44 2023-01-05 10:29:44 Public message

Announcements

2023-01-05 10:29 Justyna Smolska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-29 10:46 Justyna Smolska Została złożona jedna oferta, Wykonawcy: "J.P.J. AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
65-218 Zielona Góra, ul. Wrocławska 65C, cena ofertowa brutto: 189.973,00 zł, skrócenie terminu dostawy: 0 dni
2022-12-29 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 198.000,00 złotych brutto.
2022-12-20 09:11 Justyna Smolska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.12.2022

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-20 09:03 Justyna Smolska Odpowiedzi na pytania do zapisów SWZ 20.12.2022

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 355