Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2922/22/172/Z Dostawy rękawiczek nitrylowych

Deadlines:
Published : 22-12-2022 14:38:00
Placing offers : 05-01-2023 11:00:00
Offers opening : 05-01-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.15 2022-12-22 14:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 807.81 2022-12-22 14:38:00 Proceeding
SWZ.doc doc 416.5 2022-12-22 14:38:00 Proceeding
pytanie i odpowiedż do SWZ.docx docx 52.3 2022-12-23 12:58:43 Public message
Pytanie i odpowiedź do SWZ.pdf pdf 47.74 2022-12-23 12:58:43 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 70.96 2022-12-29 13:24:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 70 2023-01-05 14:08:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 101.2 2023-01-05 14:08:03 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert .doc doc 104 2023-02-16 15:48:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 164.63 2023-02-16 15:48:42 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.52 2023-03-09 15:05:53 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.42 2023-03-10 10:53:30 Public message

Announcements

2023-03-10 10:53 Anna Kukawka Opublikowane ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-09 15:05 Anna Kukawka Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-16 15:48 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

informacja o wyborz [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-05 14:08 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-05 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 205 200,00 gross w PLN
2022-12-29 13:24 Anna Kukawka Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-12-23 12:58 Anna Kukawka Pytanie i odpowiedź do SWZ

pytanie i odpowiedż [...].docx

Pytanie i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 806